టీకాల అడ్డా భారత్..

thesakshi.com    :      పుట్టినప్పటి నుంచి మానవ శరీరానికి కొన్ని టీకాలు అవసరం. భారత్లో అవి మొదట పోలియో టీకా నుంచి మొదలవుతుంది. పోలియో టీకా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రస్తుతం వేస్తున్నాం. ఆ టీకా బిడ్డ ఆరోగ్యంగా …

Read More