గణపతి లొంగుబాటు అవాస్తవం.. !!

మావోయిస్ట్ సెంట్రల్ కమిటీ లేఖ: అభయ్, మావోయిస్టుల కేంద్ర కమిటీ అధికార ప్రతినిధి.. గణపతితో పాటు మరి కొంత మంది లొంగుబాటు పై వస్తున్న వార్తలను కండించిన మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ కేంద్ర , రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు , ఛతీస్ ఘడ్ …

Read More