నేడు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం

అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవంపై ఇప్పటికే మీ వాట్సాప్, ఫేస్‌బుక్కుల్లో మెసేజులు మార్మోగుతుంటాయి. శతాబ్దము కిందటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మార్చి 8వ తేదీని మహిళలకు ప్రత్యేక రోజుగా గుర్తించారు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం కార్మిక ఉద్యమం నుంచి పుట్టుకొచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఐక్యరాజ్య …

Read More