మొరటు ట్రంప్ కు అందమైన పెళ్లాం ఎలా దొరికింది?

ముసలోడు అయిన 70ఏళ్లు దాటిన అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఎక్కడ.. ఆయన భార్య సుకుమారి అందగత్తె మోడల్ అయిన మెలానియా ఎక్కడ.. పైగా ఇద్దరి మధ్య వయసు తేడా ఏకంగా 24 ఏళ్లు.. ట్రంప్ కు 24 ఏళ్లు ఉన్నప్పుడు మెలానియా …

Read More