2021 కి పోలవరం పూర్తి చేస్తాం :మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్

*2021 నాటికి పొలవరని పూర్తి చేస్తాం అని మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ తెలిపారు..పోలవరం పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయివచ్చే జూన్ కల్లా పోలవరం ప్రాజెక్టులో ఏ పనులు పూర్తి చేయాలో అనే దాని పై అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చాం..పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ …

Read More