నేడు దేశంలో సంపూర్ణ చందమామ కనిపించే వేళ

thesakshi.com   :    ప్రతి నెలలో ఏదో ఒక రోజున చందమామ సంపూర్ణంగా కనిపిస్తుంది. ఎంతో ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తుంది. 15 రోజుల పాటూ… చందమామ క్రమంగా తగ్గిపోతూ… ఆ తర్వాత కాంతి పెరుగుతూ… 30 రోజులకు సంపూర్ణ చందమామగా కనిపిస్తుంది. ఆ …

Read More

చంద్రుడిపై బిలం గుర్తించిన చంద్రయాన్-2 ఆర్బిటర్

thesakshi.com    :    చంద్రుడిపై పరిశోధనలకి సంబంధించి గత ఏడాది ఇస్రో ప్రయోగించిన చంద్రయాన్-2 ..దాదాపుగా విజయం ముగింట నిలిచి కొద్ది సెకన్ల తేడా తో విజయాన్ని సాధించలేకపోయింది. చంద్రుడి ఉపరితలంపై దిగుతూ గమ్యస్థానానికి కేవలం 2.5 కిలోమీటర్ల దూరంలో …

Read More