ప్రేమ కోసం ప్రాధేయ పడటం కుదిరితే మెప్పించడం లేదా చంపేయడం

thesakshi.com   :   ప్రేమ … ఈ మధ్య కాలంలో ఓ ట్రెండ్. యువతీ యువకులు ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరగడం సినిమాలు షికార్లు అంటూ తిరిగిన తర్వాత ఏవో మనస్పర్థలు రాగానే ఇక కలిసి ఉండలేములే అని విడిపోవడం కొద్ది రోజుల తర్వాత …

Read More