ముస్లిమ్స్ మోదీకి వ్యతిరేకం, ఇండియా కు కాదు:కోవిద్ సి ఓటర్ సర్వే..

thesakshi.com    :    సి-ఓటర్ చేసిన COVID-19 మహమ్మారి సందర్భంగా జరుగుతున్న దేశవ్యాప్త సర్వేలో, భారత ముస్లింలకు ప్రధానమంత్రి మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వం మినహా భారతదేశంలోని అన్ని ప్రభుత్వ సంస్థలపై చాలా నమ్మకం ఉందని వెల్లడించింది. మొత్తం ప్రపంచం మరియు …

Read More