హేతువాది నలంద ప్రచురణల సంస్థ అధిపతి “కోగంటి రాధాకృష్ణమూర్తి”

thesakshi.com   :    రామ్ మోహన్ రాయ్, ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్, రనడే, దయానంద సరస్వతి మొదలైనవారి ఆదర్శాలను ప్రజలలోనికి తీసుకురావడానికి ఉద్యమించిన వ్యక్తి.న్యాయవాది, ప్రముఖ హేతువాద రచయిత, సంఘసంస్కర్త. ప్రసిద్ధ కవి రాజుగా పిలువబడే ‘త్రిపురనేని రామస్వామి ప్రభావితం వల్ల …

Read More