నమస్తే ట్రంప్ అహ్మదాబాద్‌ COVID 19 ముప్పుతో పోరాడుతోంది

thesakshi.com    :   అహ్మదాబాద్‌లో నిర్వహించిన * “నమస్తే ట్రంప్” (“హౌడీ మోడీకి ప్రతిస్పందన”), ఇది ఇప్పుడు తీవ్రమైన COVID 19 ముప్పుతో పోరాడుతోంది. గుజరాత్ రాష్ట్రం (మరియు అహ్మదాబాద్ నగరం) కొత్త శకంలో ముఖ్యంగా నియో ఉదారవాద విధానాలలో కొత్త …

Read More