రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి సీఎస్ నీలం సాహ్ని లేఖ

  రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి సీఎస్ నీలం సాహ్ని లేఖ వ్రాసింది… స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను యథాతథంగా కొనసాగించాలని లేఖ ఎన్నికలు 6 వారాల నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని పేర్కొన్న సీఎస్ రాష్ట్రంలో స్థానిక ఎన్నికల నిర్వహణకు సర్వ సన్నాద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపిన …

Read More