సొంత ఇంటి పనిలో చందమామ

thesakshi.com    :   ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అన్నారు పెద్దలు. పైగా కొత్త కాపురం అంటే ఆషామాషీనా? బాగా బడ్జెట్ల పెట్టాలి. కొత్త జంటకు అన్నీ సౌకర్యంగా అమరాలి. సొంత ఇల్లు సొంత కార్ సొంతంగా ప్రతిదీ …

Read More