ఏపీలో టెన్త్‌ పరీక్షల కొత్త షెడ్యూల్‌ విడుదల

* మార్చి 31వ తేదీ: ఫస్ట్‌ లాంగ్వేజ్‌ పేపర్‌-1 * ఏప్రిల్‌ 1: ఫస్ట్‌ ల్యాంగ్వేజ్‌ పేపర్‌-2 * ఏప్రిల్‌ 3న: సెకండ్‌ ల్యాంగ్వేజ్‌ * ఏప్రిల్‌ 4న: ఆంగ్లం పేపర్‌-1 * ఏప్రిల్‌ 6న: ఆంగ్లం పేపర్‌-2 * ఏప్రిల్‌ …

Read More