కారులోనే శృంగారం చేస్తున్న జంట అరెస్ట్

thesakshi.com  ::కామా తురాణం.. నభయం..నలజ్జ అంటారు. అంటే కామంతో కళ్లు మూసుకొని పోయేవారికి ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏం చేయాలన్న సిగ్గు భయం అన్నది ఉండదని అర్థం. ఇప్పుడు ఈ జంట కూడా అదే పనిచేసింది. ఫుల్లుగా తాగి మద్యం మత్తులోనే శృంగారం …

Read More