హీరో హీరోయిన్ పెళ్లి.. ఎందుకు మౌనం?

thesakshi.com    :    ఒక అందమైన అమ్మాయి.. తొలి చూపులోనే మనసు పడ్డ ఆకతాయి అబ్బాయి. ఇంకేం ఉంది.. తన వెంట పడ్డాడు. ప్రేమించావా? అని అడుగుతుంది అమ్మాయి. అవును అని తడబడుతూనే చెబుతాడు ఆ అబ్బాయి. అతడు ఎప్పుడు …

Read More