మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ తీరానికి దగ్గరవుతున్న నిసర్గ తుఫాను

thesakshi com    :    అరేబియా సముద్రంలో పుట్టిన నిసర్గ తుఫాను… మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ తీరంవైపు వేగంగా వస్తోంది. నేటి మధ్యాహ్నం తర్వాత ఉత్తర మహారాష్ట్ర, దక్షిణ గుజరాత్ తీరం దగ్గర ఉన్న హరిహరేశ్వర్ దగ్గర అది తీరం దాటుతుందనే …

Read More