ఏ పి లో ఎన్నికల కోలాహలం

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన 9 నెలల తర్వాత… స్థానిక ఎన్నికల సమరాన్ని ఎదుర్కోబోతోంది. నేడు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. ఈ నెల 11 వరకూ అంటే మొత్తం మూడు రోజుల పాటూ నామినేషన్ల స్వీకరణ …

Read More