బతికుండగానే ఫ్రీజర్ బాక్సులో …!

thesakshi.com      : ‘మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషన్న వాడు’ అని ఓ తెలంగాణ కవి గొంతెత్తి చాటాడు. ఈ ఆధునిక భారతంలో ఇప్పుడు అదే జరుగుతోంది. తన పర భేదం మరిచి తమను కన్నవారి పట్ల కసాయి కొడుకులు కాఠిన్యం చూపుతున్నారు. …

Read More