నవంబర్-డిసెంబర్ లో కరోనా విశ్వరూపం చూపించే అవకాశాలు ఎక్కువ !!

thesakshi.com    :    కరోనాకు చలికాలం అంటే మహా ఇష్టం. అందుకే నవంబర్-డిసెంబర్ లో చైనాలో అత్యధిక చలి తీవ్రత ఉండే సమయంలోనే ఇది పుట్టింది ఆ దేశాన్ని అల్లకల్లోలం చేసింది. మన దేశానికి వచ్చేటప్పటికీ ఎండాకాలం కావడంతో మొదట్లో …

Read More