తమ రాష్ట్రంలో పోలవరం వల్ల ముంపునకు గురయ్యే ప్రాంతాల విషయాన్ని తేల్చండి.. ఒడిశా గవర్నమెంట్

        తమ రాష్ట్రంలో పోలవరం వల్ల ముంపునకు గురయ్యే ప్రాంతాల విషయాన్ని తేల్చకుండా ముందుకెళ్లడం అన్యాయమని ఒడిషా పేర్కొంది.ఏ పీ కలల ప్రాజెక్టు పోలవరం.. ఉమ్మడి ఏపీలో 70ఏళ్లుగా ప్రజలు ఈ ప్రాజెక్టు కోసం పోరాడుతున్నారు. ఆశపడుతున్నారు. …

Read More