ఒక్క ఊరపిచ్చుక కోసం.. గ్రామస్తులు ఏమిచేశారంటే?

thesakshi.com    :    ఒకప్పుడు ఊర పిచ్చుకలు ఇళ్ల మధ్యనే జీవనం సాగించేవి. పల్లెల్లో బయటకొస్తే వందల్లో కనిపించేవి. ఎప్పుడైతే సాగులో పురుగు మందుల వాడకం మొదలైందో అప్పట్నుంచి ఊర పిచ్చుకల పతనం ప్రారంభమైంది. పురుగు మందుల దాటికి ఊరపిచ్చుక …

Read More