కరొనా ప్రభావం: ఒలంపిక్స్??

ప్రపంచం కొవిడ్-19 (కరోనా) వైరస్ తో వణుకుతోంది. ఈ వైరస్ బారిన చైనా తీవ్రంగా సతమతమవుతుంటే దీని ప్రభావం ప్రపంచ దేశాలపై పడింది. ఇప్పుడు కొవిడ్ ప్రభావం టోక్యోలో జరగాల్సిన ఒలంపిక్స్ పై కూడా పడే అవకాశం ఉంది. జులై 24వ …

Read More