ఆన్ లైన్లో కోవిడ్-19 సమస్త సమాచారం

thesakshi.com   :     *104 కాల్ సెంటర్, ఆన్ లైన్లో కోవిడ్-19 సమస్త సమాచారం* కోవిడ్-19 లక్షణాలు కాస్తంత కనిపించినా కంగారు. పరీక్ష ఎక్కడ చేయించుకోవాలి? ఎవరిని ఎలా సంప్రదించాలి? పాజిటివ్‌ అయితే ఏ ఆస్పత్రికెళ్లాలి? ఇలా బాధితులకు ఎన్నో సందేహాలు. …

Read More