ఇనాంభూముల ఆర్డినెన్స్‌కు రాష్ట్రపతి ఆమోదం

thesakshi.com   :    ఇనాంభూముల ఆర్డినెన్స్‌కు రాష్ట్రపతి ఆమోదం లక్షలాది రైతులకు ఉపశమనం ఇనాం భూములు సమాజంలో సేవ చేసిన వారికి, విశిష్ట వ్యక్తులకు దేవాలయాలకు రాజుల కాలంలో ఇవ్వబడని భూములను ఇనాం భూములు అంటారు. ముస్లిం పాలక వ్యవస్థ లో …

Read More