ఇక పంచాయతీలో కొత్త ఆర్డినెస్.. గవర్నర్

రాజకీయం .. ప్రస్తుతం అంగబలం ఆర్థికబలం మందిబలం ఉన్నవారి ఇళ్ల చుట్టూనే తిరుగుతోంది. ఎవరు ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చుపెడతా అంటే వారికే పార్టీ టికెట్ ఈ క్రమంలోనే ఎన్ని నేరాలు చేసినా కూడా రాజకీయంగా వచ్చే పదవుల్ని అడ్డు పెట్టుకొని కొందరు …

Read More