నాయ్యం కోసం కోర్ట్ లో సాక్షం చెప్పనున్న ‘చిలుక’ !

thesakshi.com    :    ఓ చిలుక .. తన యజమానురాలి కోసం కోర్టులో సాక్ష్యం చెప్పబోతోంది. తన యజమానురాలి చివరి మాటలను తన నోటి వెంట పలుకుతూ ఆమె చావుకు కారణమైన వారికి శిక్షను వేయించబోతుంది. ఈ అరుదైన ఘటన …

Read More