అమ్మ హైటెక్ బాబు

కులం – మతం – ప్రాంతం – రంగు – ధనిక – పేద ఇలా ఎలాంటి భేదాలు లేకుండా అందరినీ సమదృష్టితో చూస్తోంది కరోనా వైరస్. వారినీ – వీరినీ అంటూ అందర్నీ దత్తత తీసుకుంటోంది. ఆ తాకిడికి యావత్ …

Read More