చర్చిలో పాస్టర్ కామక్రీడలు..

thesakshi.com    :    లాక్ డౌన్ టైంలో దేేవాలయాలు – మసీదులు – చర్చిలు అన్నీ మూతపడిపోయాయి. రెండు నెలలుగా ఏవీ తెరుచుకోలేదు. జనాలు అసలు బయటికే అడుగు పెట్టనపుడు గుళ్లూ గోపురాలకు ఎందుకు వెళ్తారు. ఇదే అదనుగా భావించి …

Read More