ప్రజా సేవకుడిని.. నిరూపించుకున్న సీఎం జగన్

అమ్మో ఒకటో తారీఖు.. వేతన జీవులకు ఈ ఒకటో తారీఖు జీతం రాగానే మొత్తం ఖర్చు అయిపోతుంది. అయితే ఇదే ఒకటో తారీఖును ఏమీ పనిచేయలేని వృద్ధులు వికలాంగులు వింతతువులకు పింఛన్ అందుతుంది. ఈ పింఛన్ డబ్బులతోనే వారి నెల గడుస్తుంది. …

Read More