కోర్టుల్లో పెండింగ్ కేసులు 3కోట్ల పై చిలుకే.. !!

thesakshi.com     :     న్యాయం .. ఈ రోజుల్లో కోర్టుల్లో న్యాయం జరగాలి అంటే సంవత్సరాల ప్రకారం కోర్టు మెట్లు ఎక్కుతూ దిగుతూ ఉండాల్సిందే. అలా కోర్టు మెట్లు ఎక్కి దిగినా కొన్ని కేసుల్లో మనం బ్రతికుండగా తీర్పు వస్తుంది …

Read More