కియా మోటార్స్ ఇండియా.. అనంతపూర్ ప్లాంట్లో కార్యకలాపాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది

కియా మోటార్స్ ఇండియా అనంతపూర్ ప్లాంట్లో కార్యకలాపాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. COVID-19 వ్యాప్తి వల్ల ఎదురైన అపూర్వమైన పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, వినియోగదారులు, ఉద్యోగులు, కార్మికులు, భాగస్వాములు మరియు సహచరులందరి భద్రత మరియు శ్రేయస్సును దృష్టిలో ఉంచుకుని… పాన్ ఇండియా, కియా …

Read More