కమ్యూనిస్టు పీలేరు గాంధీ’ సి.కె.నారాయణరెడ్డి’

thesakshi.com    :     పేదల పెన్నిది గా ముద్ర వేసుకొన్న మహనీయుడు… గాంధీ గా పేరుగడించిన కమ్యూనిస్టు…. దళిత పిల్లల చదువు కోసం విశేషంగా కృషి చేసిన సంఘ సేవకుడు… ఆయన పేరుచెబితే గుర్తుపట్టరేమో కానీ పీలేరు గాంధీ అంటే …

Read More