మన పాలన మీ సూచన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తాం :ఏపీ ప్లానింగ్ సెక్రటరీ విజయకుమార్

thesakshi.com    :    విజయకుమార్, ఏపీ ప్లానింగ్ సెక్రటరీ. 25 మే నుంచి ప్రజల సమక్షంలో 5 రోజుల పాటు 29 వరకు మన పాలన మీ సూచన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తాం. లబ్ది దారులు , ముఖ్యమైన నాయకులు, వివిధ …

Read More