తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఏనుగులు

thesakshi.com    :   మనకంటే పొద్దున్న లేస్తే స్మార్ట్ ఫోన్ కంప్యూటర్లు పని ఒత్తిడి.. ఇది తగ్గడానికి రాత్రి మందేసి పడుకుంటాం.. మరి ఏనుగులకు ఒత్తిడి కలిగితే ఏం చేస్తాయి.? గంజాయి తాగుతాయి.. అవును గంజాయితో వాటిని కూల్ చేస్తున్నారట.. పోలాండ్ …

Read More