రాజకీయ పార్టీలకు అజ్ఞాత విరాళాలు..ఎవరికీ ఎంతంటే..!!

thesakshi.com    :   రాజకీయ పార్టీలు తమ ఆదాయ వివరాలను ఎన్నికల సంఘానికి చెపాల్సి ఉంటుంది. తమకు ఎంత విరాళాలు వచ్చాయి? ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో చెప్పాలి? కానీ చాలా పార్టీలు మాత్రం తమకు విరాళాలు ఇచ్చిన వారి వివరాలను ప్రకటించడం …

Read More