కిమ్ కు పంది మాంసం అంటే చాలా ఇష్టమంటా!

thesakshi.com   :   కిమ్ జోంగ్ ఉన్.. ఆ పేరే ఒక సంచలనం. ఆయన ఏం చేసినా? ఏం మాట్లాడినా అంచనాలకు మించి సంచలనాలు సృష్టిస్తారు. కిమ్ 2011లో ఉత్తర కొరియా పాలకుడు కావడం కూడా ఓ సంచలనమే. చాలా తక్కువ రాజకీయ …

Read More