తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య కృష్ణా జల వివాదం !!

thesakshi.com    :    తెలుగు నేల విభజన జరిగాక ఏపీ తెలంగాణలుగా విడిపోయిన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య మరోమారు జల వివాదం రేగింది. తెలుగు నేల ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉండగా… పొరుగు రాష్ట్రాలైన కర్ణాటక మహారాష్ట్ర తమిళనాడులతో జల …

Read More