ఎంత స్పీడ్ గా వచ్చారో… అంతే స్పీడ్ గా అవుట్..

సినిమా అనేది ఓ మ్యాజిక్. ఎప్పుడు ఎవరు ఓవర్ నైట్ లో స్టార్ అవుతారో.. ఎవరు ఎందుకు ఫేడవుట్ అవుతారో కొన్ని సార్లు అర్థం కాదు. ప్రతిభ ఉండీ రాణించలేక ఇబ్బంది పడిన వారిని ఇక్కడ చూస్తుంటాం. ఇక హీరోయిన్ల విషయంలో …

Read More