కలిసి వచ్చిన కరోనా.. పెళ్లి పీఠలు ఎక్కిన వైనం..

thesakshi.com     :     కరోనా వచ్చి హాస్పిటల్ లో చావుబ్రతుకుల మధ్య ఉంటే ఈ హాస్పిటల్ లో లవ్ స్టోరీ ఏంటి ? అని ఆలోచిస్తున్నారా ?నిజమే ప్రేమకి వయస్సు సమాయంతో అవసరం లేదు అని చాలామంది చెప్తుంటారు. ప్రేమ …

Read More