సీమ సాహితీ పొలాల్లో అక్షర సేద్యం చేసిన “చంద్రశేఖరుడు”

thesakshi.com    :     చుట్టూ కొండలు, పచ్చని చెట్లతో , పైర్లతో ,పాడిపంటలతో కళకళలాడుతున్న ఓ పల్లెటూరి ప్రశాంత వాతావరణంలో హలాలతో పొలాలలో నడయాడి, బంగారు పంటలు పండించిన రైతుబిడ్డడై … సీమ సాహితీ పొలాల్లో అక్షర సేద్యంతోనూ సుగంధ …

Read More