పోలవరం లో ఊపందుకున్న పనులు

thesakshi.com   :    పోలవరం ప్రాజెక్ట్ సైట్ పనులతో  మళ్ళీ కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయి.. అంతక మునుపు అస్పష్టంగా ఉంది, లాక్డౌన్ సమయంలో పనులు ఆగాయి , తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి.  లాక్డౌన్ సమయంలో సైట్ నుండి బయలుదేరిన కార్మికులందరూ తిరిగి వచ్చారని పోలవరం …

Read More