రాజబహుదూర్ ‘పనప్పాకం’

thesakshi.com    :     అఖిల భారత జాతీయ కాంగ్రెసు అధ్యక్షులు. తొలి తెలుగు వారు.ఈయన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్రలో విశేష స్థానం కలిగినవారు. ‘పీపుల్స్ మాగజీన్’ మాసపత్రిక, వైజయంతి పత్రిక ల సంపాదకుడు. న్యాయ విచారణ పద్దతులు, న్యాయవాదుల స్థితిగతుల …

Read More