పుష్ప కోసం ఏ అడవులకు వెళతారు?

thesakshi.com   :   మొదట బ్యాంకాక్ థాయ్ ల్యాండ్ వెళ్లాలన్నారు. అంతలోనే ఉన్నట్టుడి మాయదారి మహమ్మారీ వూహాన్ నుంచి ఊడిపడింది. అన్నిటినీ తల్లకిందులు చేసింది. సరే.. థాయ్ లాండ్ వెళ్లలేకపోతే శేషాచలం (తిరుమల) అడవుల్లో షూటింగ్ చేసేద్దామనుకున్నారు. అక్కడ దేవుడి నుంచి అనుమతులు …

Read More