సాంబ మసూరి’ సృష్టికర్త డా|| యం.వి.రెడ్డి

thesakshi.com    :    మనం ప్రతిరోజు తినే ఆహారంలో అన్నం ప్రధానమైనది . ఈ వరి పంట పండించే రైతులు ఎంతో కృషి చేస్తారు . దొడ్డు బియ్యం అన్నం తినాలంటే చాలా మంది మొఖం పక్కన తిప్పుకొంటారు. చాలా …

Read More