కావ్యకళానిధి దుర్భాక రాజశేఖర శతావధాని

thesakshi.com     :    తెలుగు, ఆంగ్ల, సంస్కృత భాషల్లో అనేక రచనలు, హరికథలు ,నవలలు, కావ్యాలు, నాటకాలు రచించిన కవిసార్వభౌముడు. దేశభక్తిని ప్రబోధిస్తూ తన సాహిత్యం తో ప్రజా చైతన్యం కోసం కృషి చేసిన మహానుభావులు దుర్భాక రాజశేఖర. దుర్భాక …

Read More