రాజ్ భవన్ లో నలుగురికి కరోనా పాజిటివ్

రాజ్ భవన్ లో నలుగురికి కరోనా పాజిటివ్ ఒక సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్, ఒక స్టాఫ్ నర్స్, మరో ఇద్దరు అటెండర్ లకు కరోనా పాజిటివ్ గవర్నర్ తో సహా అందరికీ టెస్ట్ లు నిర్వహించాం…. మరెవరికీ కరోనా సొకలేదు వైద్య ఆరోగ్య …

Read More