కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కు ఫిదా అయినా రాజేందర్ సింగ్ (వాటర్ మ్యాన్ అఫ్ ఇండియా )

వేలాది కోట్లు ఖర్చు చేస్తే చేశారు. కానీ.. ఖర్చుకు తగ్గ ఫలితం కంటి ముందు కనిపిస్తే ఉండే సంతోషం అంతా ఇంతా కాదు. తెలంగాణ లో కనుచూపు మేర నీళ్లు కనిపించే ప్రాంతాలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఆ లోటును తీర్చేసింది కాళేశ్వరం …

Read More