నీ ముఖం అద్దంలో చూసుకున్నావా ఎప్పుడైనా.. రాకేష్ మాస్టర్ పై ఫైర్ :శ్రీ రెడ్డి

thesakshi.com     :     ‘మీకు బూతులు వినడం ఇష్టం లేదా?? అలాంటి పదాలు మాట్లాడకూడదు అనుకుంటున్నారా?? పొద్దు పొద్దున్నే ఈ బూతులేంటి అనుకునే వాళ్లు ఇప్పుడే నా ఫేస్ బుక్ పేజ్ నుంచి గెటౌట్ అయిపోండి’.. అంటూ ఉదయాన్నే ఫేస్ …

Read More