స్పాట్ పెడతా ‘రామిరెడ్డి’

thesaksshi.com   :    జీవిత ప్రయాణం ఎప్పుడు ఏ మలుపు తిరుగుతొందో ఎవరు చెప్పలేరు. కొందరు ఇంటిపేరుతో వాసికెక్కితే మరికొందరు కలం పేరుతో, ఇంకొందరు ఊరిపేరుతో ఇలా ఏదో ఒక పేరుతో ప్రముఖ స్థానం సంపాదించుకొంటారు. అసలు పేరు చెపితే ఎవరో …

Read More