పవర్ రోల్ లో శివగామి

సౌత్ ఇండియన్ సీనియర్ యాక్ట్రెస్ రమ్యకృష్ణ. హీరోయిన్ గా తన అందాల తో సినిలోకాన్ని ఒక ఊపు ఊపేసింది. దాదాపుగా సౌత్ ఇండియన్ హీరోలు అందరితోనూ నటించిన ఘనత ఆమె సొంతం. హీరోయిన్ గా చేసినంత కాలం రమ్యకృష్ణ అభిమానులకు ఆరాధ్య …

Read More